ahlan wasahlan, anda tetamu ke;

About Me

My photo
johor bahru, johor, Malaysia
trying hard to spread.. and istiqamah after it ~love family, it start here

Friday, August 21, 2009

Koleksi Hadith Palsu Tentang Ramadhan dan Puasa


Sambil-sambil cari bahan, saya terjumpa pula koleksi ini. Moga kita sama-sama mendapat manfaat!
Kalau ada yang salah, lekas-lekas khabarkan pada saya,ya.
Ramadhan Kareem~

1 Awal Ramadhan adalah rahmat, pertengahan keampunan dan akhir pembebasan dari neraka


Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Mizan dari riwayat Hisyam bin ' Ammar dari jalan Sallam bin Sawwar dari Maslamah bin Ash-Shalti dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :

Ertinya: Awal bulan Ramadhan adalah rahmat , pertengahannya keampunan dan akhirnya ialah pembebasan dari Neraka

Hadith ini adalah Munkar

Kata Az-Zahabi : Ibnu 'Adiy berkata : Sallam ini munkar Hadithnya , demikian pula kata Al-'Uqaili . Salah satunya ialah hadith ini . ( * )

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Khatib dan Ibn 'Asakir. Kata
Al-Albani: Hadisnya sangat dhaif.

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 5002 Tidur orang yang berpuasa itu adalah satu ibadat

Ad - Dailami meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda :

Ertinya: Tidur orang yang berpuasa itu adalah satu ibadat

Hadith ini Maudhu'

Penyakitnya ialah Sulaiman bin 'Amru , iaitu Abu Daud An-Nakha'i , seorang pembohong dan sangat terkenal mereka Hadith . Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar : Lebih daripada tiga puluh orang ( ulama hadith ) mengatakan ia mereka Hadith .

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 478

3 Manafaat melaparkan perut

Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Ihya' bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :


Ertinya: Barangsiapa yang melaparkan perutnya nescaya besarlah fikirannya dan cerdiklah hatinya

Kata Al-Iraqi : Hadith ini tiada asalnya

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 479

4 Penghulu segala amalan adalah lapar


Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Ihya' bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :


Ertinya: Penghulu segala amalan itu ialah lapar dan kehinaan diri ialah pakaian bulu

Kata Al-'Iraqi : Hadith ini tiada asalnya .

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 4795 Perkhabaran-perkhabaran ghaib sepanjang di bulan Ramadhan

Ibnu - Jauzi menyebutkan dari riwayat Muhammad bin Abu Tahir Anas r.a. katanya : Rasulullah s.a.w bersabda :

Ertinya: Apabila malam pertama bulan Ramadhan berserulah Tuhan Al- Jalil akan Malik Ridhwan penjaga Syurga seraya berfirman : Persiapkan Syurgaku dan hiasilah dia untuk orang - orang yang berpuasa dari umat Ahmad , janganlah engkau menutupnya bagi mereka sehingga habis bulan mereka ( Ramadhan ). Kemudian Tuhan Al-Jalil memanggil Malaikat penjaga Neraka : Hai Malik ! Malik menjawab : Ya Tuhanku! Kemudian Allah berfirman : Tutuplah pintu - pintu Neraka Jahim dari orang - orang yang berpuasa dari umat Ahmad dan janganlah engkau membukanya untuk mereka . Kemudian menyeru Jibrail : Ya Jibrail ! Lalu Jibrail menjawab : Ya Tuhanku ! Lalu Tuhan berfirman : Turunlah engkau ke bumi dan rantaikan syaitan - syaitan yang jahat itu supaya mereka tidak merosakkan puasa umat Ahmad.
Pada tiap - tiap hari bulan Ramadhan iaitu di kala matahari naik dan di kala berbuka puasa Allah mempunyai orang - orang yang dibebaskan dari Neraka laki - laki dan wanita . Pada tiap - tiap langit Allah mempunyai seorang Malaikat yang balungnya di bawah ' Arasy Ar-Rahman manakala dua kakinya berada diperbatasan bumi ketujuh yang bawah , satu sayapnya berada di Masriq yang bertatahkan marjan , mutiara besar dan permata , dan satu sayap lagi berada di Mahgrib yang bertatahkan dengan marjan , mutiara besar dan permata , Malaikat itu berseru : Adakah orang yang bertaubat yang akan diterima taubatnya ? Adalah orang yang berdoa' yang akan diqabulkan doa'nya ? Adalah orang yang teraniaya yang akan ditolong ? Adalah orang yang memohon ampun yang akan diberikan keampunan ? Adakah orang yang meminta yang akan diberikan permintaannya ? Nabi bersabda lagi : Dan Tuhan berseru sepanjang bulan Ramadhan: Para hambaku laki-laki dan perempuan , bergembiralah, hampir - hampir akan diangkat dari kamu akan makanan - makanan ini kepada rahmat dan kemuliannku
Apabila malam Lailatul-Qadri Jibrail turun dalam satu golongan para Malaikat yang berselawat ( berdoa') ke atas tiap - tiap hamba Allah yang bangun dan yang duduk berzikir kepada Allah Azza Wa Jalla

Apabila Hari Raya Fitrah Allah membanggakan mereka kepada para Malaikatnya : Hai para Malaikatku , apakah balasan bagi buruh yang telah menunaikan kerjanya ? Para Malaikat menjawab : Ya Tuhan kami , balasannya ialah disempurnakan upahnya. Allah lalu berfirman : Hamba - hambaku yang laki - laki dan perempuan, telah menunaikan kewajipanku atas mereka, kemudian mereka keluar dengan mengangkatkan suara mereka berdoa' kepadaku. Demi kebesaran dan kemuliaanku, demi ketinggian tempatku, pasti Aku akan kabulkan doa' mereka pad hari ini. Kembalilah, sesungguhnya Aku telah memberi keampunan kepada kamu dan Aku telah gantikan kejahatan - kejahatan kamu dengan kebaikan - kebaikan , maka mereka pun kembali dengan mendapat keampunan ).

Hadith ini adalah Maudhu'

Kata Ibnul- Jauzi: Hadith ini tidak sah . Ashram yang terdapat dalam sanadnya ialah Ashram bin Hausyab. Kata Yahya : Dia adalah pembohong yang sangat jelek . Kata Ibnu Hibban : Ashram ini membuat Hadith atas orang - orang yang thiqah .

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 503

6 Kelebihan Puasa di bulan Rejab

Abu Muhammad Al- Khallal , Ad-Dailami , Al-Ashbahani meriwayatkan dari Mansor bin Yazid Al-Asadi , dari Musa bin 'Imran , dari Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :


Ertinya: Bahawasanya di dalam Syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab , airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu , barangsiapa berpuasa sehari sahaja dari bulan Rejab nescaya Allah memberinya minum dari sungai itu.

Kata Az-Zahabi : Mansor bin Yazid tidak dikenali orangnya dan khabarnya ( Hadithnya ) adalah Batil

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 514

7 Puasa bulan Rejab

Ibnu - Jauzi menyebutkan dari riwayat Muhammad bin Abdul - Baqi dari jalan Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan An Naqqasy , dari Abu Sa'id r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :

Ertinya: Rejab adalah bulan Allah , Sya'ban bulanku dan Ramdahan bulan umatku , maka barangsiapa yang berpuasa bulan Rejab dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah , maka ia wajib mendapat keridhaan dari Allah Yang Maha Agung dan menempatkan dalam Syurga Al-Firdaus yang tertinggi . Barangsiapa berpuasa dua hari dari bulan Rejab maka baginya pahala dua kali ganda , timbangan tiap - tiap ganda bagaikan bukit - bukit di dunia . Barangsiapa berpuasa tiga hari dari bulan Rejab maka Allah menjadikan antaranya dan Neraka sebuah parit yang panjangnya sepanjang perjalanan setahun . Barangsiapa berpuasa empat hari dari bulan Rejab maka ia akan diselamatkan dari bala , gila , kusta dan sopak , dari fitnah Al-Masih Ad - Dajjal dan dari azab kubur. Barangsiapa berpuasa enam hari dari bulan Rejab, maka ia keluar dari kuburnya dengan wajah yang lebih bersinar daripada sinar bulan pada malam purnama .

Barangsiapa berpuasa tujuh hari dari bulan Rejab , maka pintu - pintu tujuh buah Neraka ditutup baginya , tiap - tiap sehari puasa ditutup satu pintu dari pintu - pintu Neraka itu . Barangsiapa berpuasa lapan hari dari bulan Rejab, maka dibuka untuknya pintu Syurga yang lapan buah itu , tiap- tiap sehari puasa sebuah pintu dibuka .

Barangsiapa berpuasa sembilan hari dari bulan Rekab , maka ia keluar dari kuburnya sedangkan ia menyeru La Ilaha Illallah , maka wajahnya tidak datang kecuali syurgalah baginya . Barangsiapa berpuasa sepuluh hari dari bulan Rejab , maka Allah menjadikan untuknya atas tiap- tiap satu mail Shirath akan permaidani yang ia beristirahat di atasnya .

Barangsiapa berpuasa sebelas hari dari bulan Rejab , maka ia tidak akan dilihat di Akhirat nanti lebih utama daripadanya kecuali orang yang berpuasa Rejab seperti dia ataupun lebih daripadanya . Barangsiapa berpuasa dua belas hari dari bulan Rejab , maka pada hari Qiamat Allah memakaikannya dua pakaian , satu pakaian lebih baik daripada dunia dan segala isinya .
Barangsiapa berpuasa tiga belas hari dari bulan Rejab , maka dihidangkan untuknya sebuah hidangan dalam bayang - bayang ' Arasy lalu ia memakannya sedangkan orang ramai berada dalam kesusahan yang amat sangat . Barangsiapa berpuasa empat belas hari dari bulan Rejab , maka Allah memberikannya pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata , tidak didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati .
Barangsiapa berpuasa lima belas hari dari bulan Rejab , maka Allah menempatkan dia di hari Qiamat di tempat orang - orang yang selamat , tiada lalu seorang Malaikat Muqarrabin dan tiada lalu pula seorang Nabi yang diutuskan kecuali mereka berkata : Berbahagialah engkau ! Engkau adalah di antara orang - orang yang selamat sejahtera ).

Kata Ibnu - Jauzi :Hadith ini adalah Maudhu'

Al-Kasa-i yang terdapat dalam sanadnya tidak dikenal orangnya . Manakala An-Naqqassi iaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Al- Hasan An- Naqqassi dituduh berbohong

Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu' (Jld 1) - Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 529

8. Puasa Tiga Bulan Berturut -turut
Maksudnya:


Dari Abu Hurairah RA : Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh selepas Ramadhan melainkan bulan Rejab dan Sya'ban.

I. Periwayat Hadith: At-Thabarani

2. Status Hadith: SANGAT LEMAH

3. Sebabnya:
Didalam sanadnya terdapat seorang perawi bemama Yusuf bin Athiyyah bin Thabit.
Kata Imam Al-Bukhari: Ia seorang yang mungkar hadithnya.
Kata Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hajar: Ia seorang yang ditinggalkan hadithnya (matruk).
Kata Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur' ah dan Imam Ad-Daruqutni: Ia seorang yang lemah hadithnya.
Kata Imam Ibnu Hibban: Tidak harus berhujjah dengannya.
Kata Imam Ibnu Ma'in dan Imam Abu Daud: Ia tidak memiliki sesuatu (yang soheh untuk dijadikan pegangan).

4. Keterangan:
Hadith ini tidak dapat dijadikan hujjah tentang puasa 3 bulan berturut-turut iaitu Rejab, Sya'ban dan seterusnya disambung dengan Ramadhan sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian umat Islam. .
Tidak thabit Nabi SAW berpuasa sebulan penuh pada bulan-bulan lain melainkan Ramadhan sahaja.Inilah amalan Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah RA, katanya:
Maksudnya:
Dan aku tidak pemah melihatnya (Nabi SAW) berpuasa sebulan penuh semenjak datang ke Madinah kecuali Ramadhan.
.Inilah petunjuk Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk diikuti dan dicontohi. Allah SWT berfirman:
Maksudnya:
Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu maka ambil/terimalah.

5. Kesimpulan:

Nabi SAW tidak pemah berpuasa tiga bulan berturut-turut terus menerus.

Sumber: Ibrahim Mohd Raja www.al-ahkam.net

Wednesday, August 19, 2009

Dia DATANG!


Dah bersedia semua?
Baju raya dah beli?
Perabot dah tukar? Langsir, karpet, pasu...
Ramadhan nanti tak payah kita fikir...beramal je.. lagi fokus,kan?
Dah letak target nak khatam berapa kali?
Terawikh nak buat 8 ke 20?
Ada shift imam dah?
Siapa yang berkesempatan jadi imam boleh iaadah.. insya Allah masyi.. :)
Ma'mum pun boleh iaadah jugak!
Nak jadi pemburu?
Jom, buru sama-sama!
~Ramadhan, we are ready, Al-Qadr we will hunt you!~

Sunday, August 16, 2009

Dalam Ujian Terselit Rahmat..

"Bismillahirrahmanirrahim.."

Sana sini orang sibuk memperkatakan tentang virus H1N1.
Pastinya seorang ibu bimbangkan anak-anaknya, seorang bapa bimbangkan ahli keluarganya, seorang sahabat khuatir akan sahabatnya, seorang guru risaukan anak muridnya, seorang pengetua risaukan perjalanan sekolahnya, seorang menteri bimbangkan rakyatnya dan pelbagai kerisauan menjengah ke dalam diri setiap individu.

the swine flu's virus

Itulah lumrah, manusia yang ketakutan mencari penawar. Semua orang berusaha menemukan jalan penyelesaian. Vaccine dijual dengan harga yang tinggi, hanya yang mampu sahaja dapat membelinya. Langkah pencegahan di war-warkan, hospital dan klinik menjadi antara tempat paling sesak di seluruh dunia. Penutup muka habis dijual, hanya tunggu stok baru tiba. Entah bila..


langkah berjaga-jagapenemuan vaccine di cina

Lucu,ya. Sudah kali ke berapa kita mengalami perkara sebegini. Seolah-olah amaran Allah tidak dihiraukan! Kita pernah didatangi wabak SARS, selsema burung, denggi dan yang tidak pernah berhenti, HIV. Benarlah janji Allah, apabila suatu kemungkaran tidak dicegah pasti bala akan turun dan turut menimpa golongan soleh. Moga Allah golongkan kita dalam golongan soleh. Selama ini, adakah kita sudah berusaha? (tangan yang menaip lebih dekat dari mata yang membaca..Ya Allah, ampunilah daku..) Agaknya, kenapa Allah turunkan semua ini? Mari, tafakur sejenak... =_=

Hina dan kerdilnya manusia, kita takut pada makhluk yang lebih halus. Berperang secara senyap kerana musuh menjengah tanpa disedari. Kita hanya tersedar benteng pertahanan kita musnah apabila kita jatuh sakit. Umpama diserang hendap...


Kala ini, setiap manusia diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan yang tersayang dan ada juga yang diuji dengan kesihatan. Manusia meletakkan pergantungan kepada Allah, konsep tawakkal teruji. Benarkah kita mampu bersabar dengan ujian-ujian ini? Fikiran manusia boleh jadi hilang pertimbangan. Takdir disalahkan atas apa yang terjadi. Lebih menggerunkan Tuhan pula yang dipersalahkan... na'uzubillah

Mari kita renungi, dalam setiap ujian pasti ada rahmat yang tersembunyi. Tidak akan tersingkap tanpa kita menyelidiki... Dalam keadaan sekarang, ramai orang menutup mukanya. Sukar untuk mengenali seseorang melainkan kita adalah temannya bukan? Rahmat yang dirasai, gangguan buat kaum hawa semakin berkurang. Rasa lebih terjaga kerana orang tidak mengetahui raut wajah kita. Saya kira ini sebagai pra-niqab. Sebahagian sahabat-sahabat saya di Darul Quran memilih untuk memakai niqab daripada 'mask'. Idea yang baik! Namun saya tidak pasti andai ada hujah di sebaliknya. Terfikir pula tentang beberapa negara arab yang mewajibkan wanita memakai niqab. Namun persoalan niqab ini hujahnya panjang dan khilafnya banyak. Saya bukanlah orang yang ahli di dalam ini. Mohon maaf andai ada yang tersalah bicara..


Ketika di dalam van, saya berbicara dengan ummi tentang gejala ini. Siaran berita semalam menyatakan bahawa pihak berwajib menjangkakan peningkatan kes untuk masa akan datang memandangkan musim tengkujuh akan tiba. Virus lagi mudah merebak dan kebiasaannya musim tengkujuh ramai yang kurang sihat. Pertahanan imuniti badan yang lemah memudahkan virus ini menyerang. Hati saya tersentuh dengan kata-kata ummi,"Allah nak bagi ramai lagi yang mati la tu.." Saya tersentak dan bertanya "Kenapa ummi?". Dengan lembutnya ummi menjawab, "Iyelah, dunia kan dah dekat dengan qiamat. Allah dah berjanji yang orang-orang beriman tidak akan merasai bagaimana dahsyatnya qiamat. Allah nak selamatkan dulu la tu sekarang ni.." Fikiran saya berputar.. Masya Allah, La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah..

Ayuh rakan-rakan, bersangka baik dengan Allah! Dia yang menciptakan kita, dia yang kurniakan anugerah AKAL buat kita agar kita mencari penawarnya. Ketahuilah, penawarnya bukan sekadar ubat-ubatan jasmani tapi juga rohani.

~moga yang menaip lebih terkesan dan melakukan perubahan kerana diriku dipertanggungjawabkan atas apa yang telahku tulis..ameen!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails